Valpförmedlingsregler
- För att erhålla valphänvisning erfordras ett betalt medlemskap i Japansk Spets Klubb.
- Uppfödaren skall följa SKKs grundregler.
- För att få hänvisning förbinder sig uppfödarna att betala uppfödargåva för alla sina sålda valpar i de kullar som anmäls till valpförmedlingen. Uppfödaren sänder själv in en lista på de nya medlemmar som det är inbetalt uppfödargåvan för.
-Även planerade/gjorda parningar kan anmälas till valphänvisaren, samma regler gäller att uppfödargåva skall betalas när valparna är sålda.
- När alla valpar i kullen är sålda, ska detta meddelas valphänvisaren.
- Valpkullar ligger i tre månader sedan tas de bort
- Valphänvisaren är skyldig att upplysa om alla anmälda kullar.
- Japansk Spets Klubb tar inget ansvar för valpar som hänvisas genom valphänvisningen.
- Hänvisningen skall ej ses som någon rekommendation utan endast som en upplysning om var valpar finns.
- Alla som ringer till valphänvisningen skall erhålla skriftligt utdrag av samtliga kullar om så önskas.

Valpförmedlingsregler

- För att erhålla valphänvisning erfordras ett betalt medlemskap i Japansk Spets Klubb.

- Uppfödaren skall följa SKKs grundregler.

- För att få hänvisning förbinder sig uppfödarna att betala uppfödargåva för alla sina sålda valpar i de kullar som anmäls till valpförmedlingen. Uppfödaren sänder själv in en lista på de nya medlemmar som det är inbetalt uppfödargåvan för.

-Även planerade/gjorda parningar kan anmälas till valphänvisaren, samma regler gäller att uppfödargåva skall betalas när valparna är sålda.

- När alla valpar i kullen är sålda, ska detta meddelas valphänvisaren.

- Valpkullar ligger i tre månader sedan tas de bort

- Valphänvisaren är skyldig att upplysa om alla anmälda kullar.

- Japansk Spets Klubb tar inget ansvar för valpar som hänvisas genom valphänvisningen.

- Hänvisningen skall ej ses som någon rekommendation utan endast som en upplysning om var valpar finns.

- Alla som ringer till valphänvisningen skall erhålla skriftligt utdrag av samtliga kullar om så önskas.