RAS

Rasspecifika Avelsstrategier.

RAS är ett samlingsdokument som är ett levande dokument där Japanska Spetsklubben under viss tidsperiod har utvärderat rasens hälsostatus, mentalitet och anatomi och sedan utformat RAS. Det är varje rasklubb ålagd att göra av Svenska Kennelklubben. För att få en rättvis bild av rasens hälsa och eventuella åkommor är det av största vikt att alla ägare av japansk spets delar med sig av sina kunskaper vad gäller uppkomna problem. Avelskommitéen lagrar informationen och utvärderar situationen vartefter för att kunna undvika att rasrelaterade problem uppstår. Har du haft en hund med problem/sjukdom/genetisk defekt? Hör av dig till avelsrådet, och har du en officiell diagnos på papper som vi kan arkivera är det önskvärt att vi får en kopia av den.

Avelsråd
Carina Lundgren, E-mail avelsrad@japansk-spetsklubb.se Klicka HÄR för att komma till RAS.