Avelskommitén

Består av

Carina Lundgren
Mikaela Sandbacka
Ulla-Britt Gylefors
Bodil Åslund Röst

 

Japanska spetsklubbens avelskommitté har som ansvar att arbeta med avels- och hälsofrågor inom rasen.

 

Avelskommittén ska:

...sköta kartläggning av eventuella sjukdomar och att informera uppfödare om vad som händer i rasen.

...informera klubbens medlemmar om nyheter och information när de varit på seminarium och utbildningar.

...finnas för uppfödare och hundägare när de har frågor om avel och etik och kunna hjälpa till med information om stamtavlor och inavelssiffror.

...inte hjälpa till med eventuella avelskombinationer, bara bistå med hjälp om eventuella sjukdomsbilder som kan finnas.

Avelskommittén AK skall arbeta med RAS och revidera detta vart femte år.

...kalla till uppfödarmöten, skicka ut enkäter och ha en dialog med uppfödarkåren om vad som skall revideras i RAS och är ansvariga att RAS sänds in till SSUK och SKK för godkännande.

...hjälpa till vid domarkonferenser på rasen och bistå med material till kompendier.

...bearbeta och ansvara för standardfrågor.

 

Avelskommittén är inte ett beslutande organ och kan inte ta egna beslut, allt skall befästas i huvudstyrelsen och beslutas av styrelsen.