Medlem

Som medlem får du:

- Tre tidningar per år med tips, resultat och massa roliga saker som handlar om Japansk Spets.

- Du är själv välkommen att skriva och skicka in brev och historier eller resultat.

- En gratis championannons för alla nyblivna champions.

- Deltaga på medlemsmöten/uppfödarmöten utan kostnad för mötet.

- Deltaga i medlemsaktiviteter såsom promenader, pälsvårdskurser mm utan kostnad. Icke medlemmar betalar för varje aktivitet

- Du har tillgång till att ställa ut på vår årliga specialutställning.

- Ungdomarna har tillgång till vår ungdomsavdelning och kan tillsammans arrangera läger,möten mm.

- Du blir automatiskt ansluten till vår moderklubb SSUK (Svenska Spets och Urhundsklubben) denna klubb arrangerar aktiviteter för medlemmar och har fyra utställningar per år. SSUK är vårt språkrör när det gäller kontakter med huvudorganisationen SKK (Svenska Kennelklubben) och jobbar för att bevara de spets och urhundsraser som finns i Sverige.

- Du får ställa ut din hund på alla nordiska Japansk spetsklubbars utställningar utan att teckna nytt medlemskap i deras klubbar.

- Rösträtt på årsmötet och möjlighet att verka i styrelsen för Japansk Spets.

 

UPPFÖDARE

- Tillgång till valpförmedling på hemsidan

- Tillgång till klubbens uppfödarlista

- Gratis annons på hemsidan om omplaceringar

För att bli fullbetalande medlem klicka HÄR. Du kan då betala ditt medlemskap direkt via webben och få ditt medlemskort via e-post.

För att bli familjemedlem klicka HÄR. Du kan då betala ditt medlemskap via webben och få ditt medlemskort via e-post.

För frågor om medlemskap ber vi dig kontakta SKK:s medlemsavdelning:

Telefon 08-795 30 50 eller via e-post medlem@skk.se

 

Uppfödargåvan betyder fullt medlemskap under första året, uppfödaren till hunden man köpt skänker det som en introduktion till Japanska Spetsklubben och dess aktiviteter. Kan bara skänkas av uppfödaren till en valpköpare som inte varit medlem tidigare.

Uppfödaren behöver meddela kassören valpköparnas namn och adress.

Stödjande medlem är inte valbar till styrelsen, ej heller berättigad att deltaga i utställningar anordnade av JSK eller SSUK, men erhåller medlemstidningen och har rätt att deltaga i alla av JSK anordnade aktiviteter. Klicka HÄR för att komma till Uppfödargåvan.