JSK (Japansk spets klubb) är en rasklubb för Japansk Spets under specialklubben SSUK (Svenska Spets och Urhundsklubben) vilken ligger under huvudorganisationen SKK (Svenska Kennelklubben). Klubbens huvuduppdrag är rasförvaltning som är delegerat från Svenska Kennelklubben vidare genom SSUK. Detta styrs av klubbens stadgar.

Klubben erbjuder:

-En medlemspublikation - JSK bladet som kommer ut med tre nummer per år till samtliga medlemmar.

-Avelskommitté som jobbar med information till uppfödare och avelsintresserade för att vi ska kunna hålla vår ras frisk och sund.

Dit kan du vända dig med frågor om allt som rör vår ras och rasens hälsostatus eller om du vill delge rasklubben dina resultat av avelsarbete sjukdomar mm. Avelsrådet arkiverar alla intyg som kommer in för att kunna hålla en statistik som är levande och uppdaterad. Statistiken skrivs i det japanska spetsbladet en gång per år som en del i informationsarbetet.

Avelskommittéen samarbetar över gränserna med de andra nordiska Japansk Spetsklubbarna.

-Aktivitetskommittéen arrangerar aktiviteter och träffar för våra medlemmar.

-Utställningskommittén arbetar med utställningsarrangemang. En officiell utställning för japanska spetsar + En inofficiell utställning för alla raser varje år.

-Prylboden erbjuder fina produkter med klubblogotyp eller med japansk spets.