Tips innan köp av hund...

 

Några tips och råd till dig som vill köpa Japansk Spets:
Att planera ett hundköp är både roligt och spännande, det är ju ändå en ny familjemedlem man skaffar sig. Just därför är det desto viktigare att man lägger ner den tid och omsorg på sitt köp som erfordras.
De flesta skulle aldrig drömma om att gå in hos närmaste bilhandlare och köpa första bästa bil man ser. Ändå är det just så många gör när de ska skaffa hund.
En uppfödare i Svenska Kennelklubben levererar valpen tidigast vid åtta veckors ålder med:
1) ett registreringsbevis, som är hundens identitetshandling
2) ett veterinärbesiktningsintyg som inte är äldre än 7dagar och som bland annat anger valpens avmaskningsperioder
3) ett köpeavtal, underskrivet av båda parter. Där uppfödaren upplyser dig om valpen är vaccinerad och/eller försäkrad
4) Valpen ska också levereras ID-märkt, blankett för att anmäla ditt ägarskap till SKK:s Ägarregister medföljer och är redan betald av din uppfödare.
En seriös uppfödare har en "Dolda fel" försäkring som går in och täcker när det uppstår fel som inte täcks av din försäkring
Uppfödarna får tillsammans med registreringsbevisen en folder och dvd som heter Välkommen valp att dela ut till sina valpköpare.

Allt detta syftar till att öka köptryggheten och vetskapen om vad det är du köper. Du ska även få med information om hundens skötsel, matvanor, avmaskning och när valpen ska vaccineras.

En bra kontakt med uppfödaren av den valp som du bestämmer dig för kan ha stor betydelse i framtiden om du som hundägare behöver hjälp och råd.
Medellivslängden för en hund är cirka 10-12 år.

Vaccinationer
Innan leverans ska valpen ha avmaskats. Rekommendationen är att alla valpar vaccineras mot såväl parvo som valpsjuka, kennelhosta och smittsam leverinflammation (HCC). Parvovirusvaccin bör ges vid 8 veckors ålder, 12 veckors ålder och därefter en gång om året. Mot valpsjuka, kennelhosta och HCC ges ett så kallat trippelvaccin vanligen då valpen är cirka 12 veckor. Omvaccinering sker vid ett års ålder och därefter vart fjärde år med trippelvaccin
Vid utlandsresa gäller att hunden ska vara rabiesvaccinerad. På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa allt om regler för in och utförsel av din hund till och från Sverige.

Försäkring
Rekommendationen är att hundägare har både veterinärvårds- och livförsäkring på valpen/hunden.
En olycka händer så lätt, och ett besök hos veterinären kan bli en kostsam affär. Kontrollera även att hemförsäkringen innehåller en ansvarsförsäkring, som hundägare har man strikt hundägaransvar.
En hundägare har alltid strikt hundägaransvar, dvs Du är alltid ansvarig för vad Din hund företar sig oavsett om hunden har blivit provocerad eller ej. (Enligt Lag (1943:459) om tillsyn över hundar och katter, § 6, läs mer om lagen på Rixlex »» .>)
Ett exempel: Du har Din hund lös på Din tomt. Tomten är inhägnad men plötsligt kommer en främmande hund in på tomten och det blir slagsmål. När slagsmålet är över visar det sig att Din hund inte alls är skadad medan den främmande hunden har fått några bitsår. Som hundägare är Du i detta läge skyldig att ersätta den andra hundägaren för eventuell veterinärvård, trots att den främmande hunden faktiskt inte har på Din tomt att göra!
Om Din hund råkar i slagsmål med en annan hund så är Du alltid skyldig att ersätta den andre hundägaren för eventuella skador som Din hund orsakat.Detta gäller oavsett vem som kan anses ha varit vållande till slagsmålet. Den andre hundägaren är naturligtvis lika ansvarig för sin hund och måste således ersätta Dig för de eventuella skador Din hund har ådragit sig.
Tänk på att kontrollera Din hemförsäkring som bör innehålla en ansvarsförsäkring. Det kan annars bli en mycket dyr historia om Din hund råkar ställa till med något. Det finns många försäkringsbolag som är villiga att försäkra din hund, ta noga reda på vilket som passar dig bäst och jämför olika bolag mot varandra.
Några exempel på bolag som har hundförsäkringar: IF, AGRIA, SVELAND, FOLKSAM

Vad innebär koppeltvång och var får min hund vara lös?
Reglerna för hur hund ska hållas varierar från kommun till kommun. Eftersom Du som hundägare är skyldig att känna till vilka lagar som gäller för hundhållning kan det vara lämpligt att Du kontaktar Miljö- och Hälsoskyddskontoret i den kommun där Du bor för att få information om vilka regler som gäller. Anvisningarna finns i den lokala ordningsstadgan.
I jaktlagen och jaktförordningen finns också en del som berör hundar. Bla nämns där att hund under tiden 1 mars till 20 augusti ska hållas under sådan tillsyn att den hindras från att löpa lös i marker där det finns vilt. Detta innebär inte automatiskt att hunden inte får vara okopplad, den måste dock stå under sådan lydnad som om den vore kopplad. Regeringen kan också meddela föreskrifter som avviker från detta och om det finns skäl att skydda vilt får sådana föreskrifter innebära att koppeltvång gäller.
Rent generellt får en hund aldrig, även om inte koppeltvång föreligger, springa lös okontrollerat.
I vissa områden råder alltid koppeltvång (oavsett hur bra lydnad Du har på Din hund) och på vissa platser totalt hundförbud. Hundförbud gäller t ex ofta för lekplatser, på många kyrkogårdar samt på allmän badplats. Information om detta framgår av broschyren Du erhåller från Miljö- och Hälsa. Kom också ihåg att, för allas trevnad, plocka upp bajset efter Din hund!

UTFODRING
Angående utfodring hänvisar vi till uppfödarens råd. Det bästa är att valpen får äta det som den redan är van vid.

Hur gör jag för att få tag i en bra uppfödare/valp?
När man köper hund köper man en levande varelse som ska bli ens kompis för många år framöver. För att minimera risken att köpa en valp som av någon anledning inte uppfyller Dina förväntningar bör Du, när Du har bestämt Dig , ta reda på så mycket som möjligt om rasens egenskaper, eventuella sjukdoms-frekvens, skötsel etc. Kontakta gärna rasklubben för att få mer information om rasen. Det finns även en hel del rasböcker där Du kan läsa Dig till hur rasen är och hur den bör skötas.
När Du har kommit så långt att Du ska kontakta en uppfödare så åk om möjligt till flera olika uppfödare och titta. Ställ frågor och fråga framför allt Dig själv vad Du vill ha ut av Ditt hundköp.En uppfödare kan aldrig ge Dig några garantier för att just den valp Du köper är en framtida champion; det är så mycket som påverkar hur hunden utvecklas. Däremot bör en bra uppfödare ha kunskap om och ett genuint intresse för rasen och kunna bistå Dig med råd, framför allt under valpens uppväxt. Likaväl som uppfödaren ställer vissa krav på Dig som valpköpare kan Du också ställa rimliga krav på Din blivande uppfödare. Viktigt att tänka på är att Du får en god kontakt med uppfödaren.
Svenska Kennelklubben har ny tjänst som heter köpahund.se där finns alla godkända kennlar representerade. Detta innebär att dessa uppfödare uppfyller SKKs krav för hänvisning och således ej har några anmärkningar från vare sig SKKs kennelkonsulenter eller från valpköpare. SKK kan däremot aldrig rekommendera någon särskild uppfödare utan hänvisar enbart till de registrerade uppfödare som finns. Valet är sedan Ditt eget!

Vad ska medfölja vid leverans av valpen?
Enligt SKKs grundregler ska en valp levereras med köpeavtal, registreringshandlingar samt ett veterinärbesiktningsintyg som inte får vara äldre än 7 dagar. Valpen får inte heller levereras före den uppnått 8 veckors ålder och den ska vara id-märkt vid leverans.
De flesta uppfödare bifogar även en liten lista där det står hur ofta och hur mycket valpen ska äta, när den ska avmaskas och när den ska vaccineras.

Hur länge kan en hund vara ensam?
En vuxen hund brukar klara av att vara ensam totalt 5 timmar per dag. En åttaveckors valp kan däremot oftast inte vara ensam alls utan måste tränas. Hundar är individer och en del lär sig snabbt att vara ensamma ett par timmar utan problem. Andra tycker att det är jättejobbigt att vara ensamma i bara 10 minuter.
Börja träna valpen att vara ensam så snart den har börjat känna sig hemmastadd i sin nya familj. Till en början lämnar Du den endast korta stunder och den bör vara ordentligt rastad och gärna lite trött. Lämna dock inte valpen direkt efter att den har varit ute och lekt vilda lekar med andra hundar eller barnen, eftersom den då är uppe i varv. Gör ingen stor affär av att Du går (om valpen sover ska Du absolut inte väcka den och göra den uppmärksam på att Du lämnar den). Utnyttja naturliga situationer i vardagen till att träna ensamhet (kasta sopor, gå till tvättstugan, hämta posten etc.).

TÄNK PÅ ATT ALDRIG LÄMNA DIN HUND ENSAM I BILEN: PÅ SOMMAREN BLIR DET FÖR VARMT OCH PÅ VINTERN FÖR KALLT !!!!

"Barnhundar"?
Det finns inga särskilda "barnhundar". Hur en hund kommer att bete sig i umgänget med barn beror i stor utsträckning på vilka tidiga erfarenheter den får av barn. Är erfarenheterna positiva kommer hunden med största sannolikhet att tycka om barn. Blir den däremot skrämd eller upplever barn som obehagliga finns risken att hunden om inte annat kommer att vara mycket reserverad mot barn.
Har man barn i familjen är det viktigt att lära både barn och valp att respektera varandra. Barnen får absolut inte använda hundvalpen som en leksak och valpen måste också lämnas i fred när den sover och äter. Å andra sidan ska inte heller hundvalpen tillåtas att "härja fritt" med barnen, allra helst om barnen är relativt små och inte kan värja sig. Här får man använda sitt sunda förnuft.


Till sist vill vi i JAPANSK SPETSKLUBBEN önska dig lycka till med ditt val av hund och hoppas på att vi kan få se er som medlem i vår klubb och bli delaktig i vår rasgemenskap.