Uppfödning & Avel

Som uppfödare av rasen är det av högsta vikt att man satt sig in i rasens situation och klubbens rekommendationer för avel. Detta för att bibehålla den friska sunda ras vi haft i många år tack vare en generös informationsdelning och noggrann uppföljning från klubben om avelsutvecklingen.
Idag delas ansvar lika på uppfödare och hanhundsägare, det är därför viktigt att även du som tänker låna ut din hanhund är insatt i rasens hälsostatus, RAS och genetik.

Rekommenderade priser

Japanska spetsklubben rekommenderar inga priser eftersom vi har fri konkurrens i Sverige.
Vill man som uppfödare veta vad som är vanligt hos andra uppfödare så får man kontakta uppfödarna själva.

Hälsoinventering

Ständig insamling och lagring av information om våra japanska spetsars hälsa, uppkomna sjukdomar och dödsorsaker.
Avelskommittén samlar in material om hur gamla våra hundar blir och orsaken till deras bortgång.

Vi skulle nu vilja ha er hjälp med detta, skicka in följande uppgifter till oss:
avelsrad@japansk-spetsklubb.se

 

Länk till SKKs sida om Inavelsgrad