Historik
Japansk spets sägs härstamma från bland annat vita tyska spetsar (grosspitz) som kom till Japan via Sibirien och nordöstra Kina omkring 1920. Vita spetsar visades första gången på utställning i Tokyo 1921. År 1925 importerades två par vita spetsar från Kanada och fram till 1936 skedde import från Kanada, USA, Australien och Kina. Dessa hundar utgjorde grunden till rasen japansk vit spets. Efter andra världskriget skrevs en standard för rasen och 1948 erkändes den av den japanska kennelklubben.
Nippon Spitz Club i Japan har en annan version, som bland annat kan läsas i Marco Piasentins bok "The Japanese Spitz".

Användningsområde
Rasen är framför allt en sällskaplig familjehund, som är anpassningsbar och fungerar i skiftande miljöer. Det är en ras som är användbar inom alla områden från sällskap till eftersök, agilty, freestyle, med mera.

Hälsa
Den japanska spetsen är en frisk ras med få rasspecifika sjukdomar. Det finns inga observandum i rasen, dock är det viktigt med att alla uppfödare följer rasens utveckling och håller sig uppdaterad om rasens status.

Egenskaper / Mentalitet
Det är en aktiv hund med mycket vilja. Ibland kallas den för "stor hund i litet format". Japansk spets är en pigg och vaken spetshund som älskar att vara med sin flock, men utser alltsom oftast en i familjen som den är mer trogen. Den har lätt till skall, men är också lätt att kontrollera om man ger den goda vanor redan som valp.

Storlek och utseende
Mankhöjd för hanar är 30-38 cm och tikar något mindre. Det är en lagom och harmoniskt byggd hund utan överdrifter, som ska vara elegant och vacker. Den vita pälsen på kroppen skall vara lång och riklig, speciellt från nacken till skuldrorna. På bröstet ska finnas ett vackert krås. Svansen ska ha lång, riklig behåring.

Pälsvård
Pälsen är lättskött, regelbunden borstning ända nerifrån hårbottnen en gång i veckan brukar räcka för att hålla pälsen vit och tovfri. Tikar fäller två gånger per år, hanar fäller mest i sin ungdom, ca en gång per år. Bad inskränker sig till ett par gånger om året för normalhunden, utställningshundar badas oftare.

 

 

Rasstandard

Standard för JAPANSK SPETS (Nihon Supittsu)

URSPRUNGSLAND/HEMLAND: Japan
Japansk spets FCI-nummer 262

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Sällskapshund
FCI-KLASSIFIKATION
Grupp 5, sektion 5
BAKGRUND/ÄNDAMÅL
Japansk spets sägs härstamma från bl.a. vita tyska grosspitz som kom till Japan via Sibirien och nordöstra Kina omkring 1920. Vita spetsar visades första gången på utställning i Tokyo 1921. År 1925 importerades två par vita spetsar från Kanada och fram till 1936 skedde import från Kanada, USA, Australien och Kina. Dessa hundar utgjorde grunden till japansk vit spets. Efter andra världskriget skrevs en standard för rasen och 1948 erkändes den av japanska kennelklubben.
HELHETSINTRYCK
Japansk spets skall ha ymnig, rent vit päls, spetsigt nosparti, trekantiga upprätta öron och plymförsedd svans som ligger över ryggen. Kroppsbyggnaden skall vara stadig med välbalanserad helhet. Dess harmoniska skönhet utstrålar en energi, värdighet och elegans som är typisk för denna ras.
VIKTIGA MÅTTFÖRHÅLLANDEN
Förhållandet mankhöjd/kroppslängd skall vara 10:11.
UPPFÖRANDE/KARAKTÄR
Rasen skall vara intelligent, gladlynt och uppmärksam. Den får inte vara skällig.
HUVUD
Huvudet skall vara i harmoni med kroppen och måttligt brett och rundat.
Skallparti: Pannan skall vara måttligt framträdande. Skallen skall vara bredast i sin bakre del.
Stop: Stopet skall vara markerat.
Nostryffel: Nostryffeln skall vara liten, rund och svart.
Nosparti: Nospartiet skall vara spetsigt med något rundad nostipp. Nospartiet skall vara välbalanserat.
Läppar: Läpparna skall vara strama och helst svarta.
Käkar/Tänder: Saxbett med vita och starka tänder.
Ögon: Ögonen skall vara medelstora, mandelformade, något snedställda och mörka. Ögonkanterna skall vara svarta.
Öron: Öronen skall vara högt ansatta, små, trekantiga, upprättstående och framåtriktade. De skall inte vara för brett ansatta.
HALS
Halsen skall vara medellång med välutvecklad muskulatur.
KROPP
Manke: Manken skall vara hög.
Rygg: Ryggen skall vara kort och plan.
Ländparti: Länden skall vara bred.
Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara bred och djup med väl välvda revben.
Underlinje: Buklinjen skall vara väl uppdragen.
Svans: Svansen skall vara högt ansatt, medellång och buren över ryggen.
EXTREMITETER
FRAMSTÄLL
Frambenen skall vara raka.
Skulderblad
Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda.
Armbåge
Armbågarna skall vara åtliggande
Framtassar
Framtassarna skall vara som kattassar. Trampdynorna skall vara tjocka. Det är önskvärt med svarta trampdynor och svarta klor.
BAKSTÄLL
Bakstället skall vara muskulöst.
Knäled: Knälederna skall vara för spetshundstypen normalt vinklade.
Mellanfot: Hasorna skall vara för spetshundstypen normalt vinklade.
Baktassar: Baktassarna som framtassarna.
RÖRELSER
Rörelserna skall vara kvicka och aktiva.
PÄLS
Pälsstruktur
Täckhåret skall vara rakt och strittande. Underullen skall vara kort, mjuk och tät. På huvudet, öronen, framsidan av benen samt nedanför hasorna skall pälsen vara kort. Pälsen på kroppen skall vara lång och riklig, speciellt från nacken till skuldrorna. På bröstet skall finnas ett vackert krås. Svansen skall ha lång, riklig behåring.
Färg: Rent vitt.
STORLEK/VIKT
Mankhöjd
Hanhundar: 30 - 38 cm.
Tikar: något mindre än hanhundar.
FEL
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.
•Över- eller underbett
•Svans som är hårt ringlad
•Blyghet, skällighet
DISKVALIFICERANDE FEL
•Hängöron
•Svans som inte bärs över ryggen
NOTA BENE
Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.
TESTIKLAR
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

 

Nippon Spitz Club

Nippon Spitz Club är moderklubben till rasen i Japan. Där finns grundarna till rasen i Japan och deras arvingar.
De följer utvecklingen i de länder de har kontakt med och de har besökt Sveriges JSK utställningar vid flertalet tillfällen.
Länk till klubben och deras standard: Nippon Spitz Club standard

Enactment 26, January. 2003
Revised 25, January. 2004
Revised 17.June 2007
Revised 23.September 2008

The Japanese Spitz, as a companion dog, is identified and ideally described through the following distinctive characteristics :

General
Forebody kept high, neck of moderate length firmly supporting a relatively small head held in high position.
Long, pure white coat, in harmony with the body, which adds beauty and elegance, and gives a look of neatness.
Movement with quick and light gait lending the long-haired dog distinctive beauty. This particular kind of movement and the beautiful coat depict together a particularly graceful figure.
Temperament mild but wary, also clever, bright and faithful.

Coat
Long outer hair of main coat, frill, apron and breeches straight and slightly stiff, and supported by soft, dense and short undercoat. Outer hair in harmony with feathering and body as to create a beautiful body figure.
Shorter and smooth coat on front of fore- and hindlegs and below hocks. Abounding feathering on back of forearms between carpal pad and elbow.

Hair pure white, and lustrous hair much desirable, coloured, coiled or
wavy coat not desirable. Just fine waving on tail permissible.

Head
Skull slightly rounded and in harmony with the size of the body. Excessively round skull not desirable. Muzzle wedge shaped like that of a fox, length and thickness of the muzzle in proportion with the size of the head.
Lips black, firm and tightly closed, not hanging down. Stop gently defined, forehead above stop short haired. Hair on face short and smooth.
Teeth white, strong, placed in correct position. Jaws closing in a regular scissor bite.

Ears
In proportion to the size of the head, standing mighty erect on the head. Too wide apart, too close together, or hanging forward ears are not desirable.

Eyes
Gingko-nut shaped or almond-nut shaped. Eye-rims black, iris dark coloured.
Round shaped eyes spoil dog's elegance. Prominent eyes are not acceptable for the spitz.

Nose
Round shaped, glossy black. Too large or squarish nose not desirable.
Nose line straight. Bent nose line not acceptable.

Back
Straight and short, slightly sloping from withers towards the tail.

Loins
Firm, well developed, and powerful.
Not higher than forebody

Chest
Properly broad and deep, ribs well sprung.

Belly (abdomen)
Well drawn up and tapered from the brisket.
Sexual organ normal and sound.

Forelegs
Straight, relatively slender, but strong. Elbows well tight, pasterns slightly sloping.
Both forelegs parallel to each other viewed from front. Feet well cushioned and cat like.
Pads firm and thick, preferably black in colour.
Forelegs neither too wide nor narrow viewed from front.

Hindlegs
Thighs muscular, stifles and hocks bent. Metatarsi vertical viewed from side, both hindlegs parallel to each other viewed from rear. Feet and pads same as seen for forelegs.
Hindlegs neither too wide nor narrow viewed from rear.

Tail
Of moderate length, set high on the ridge of the back, curled over and aligned with the center line of the back. Profusely feathered with beautiful hair plume.
Tail tightly curled on back not desirable.

Height (at withers)
Preferably 33-38 cm for dogs and 30-35 cm for bitches.

Length (between point of shoulder and point of hip-bone/ischial bone)
Nearly "square-outline", viewed from side, recommended.
Ideal ratio of height to length are 10 : 10.5 for dogs and 10 : 11 for bitches

Weight
Fine condition corresponds to weight figures (in Kg) obtained from height (in cm) × 0.20-0.23 for both dogs and bitches.

Reference
Any faults refer to the Judge standard of NSC