Top Dog

Den som är med och tävlar måste vara medlem det år tävlingarna hålls samt vara medlem vid årsmötet då priserna utdelas.
Resultaten publiceras på JSKs Facebook-grupp under årets början. Detta ger medlemmar möjlighet att påpeka felaktigheter innan den slutgiltiga Top Dog-listan publiceras. När den slutliga TopDog-listan publiceras är det inte längre möjligt att påpeka felaktigheter och få igenom ändringar.

Resultat skickas till topdog@japansk-spetsklubb.se, senast 31/12.