Styrelsen för Japansk Spets Klubb 2023
_______________________________________________

Ordförande

Carina Lundgren

ordforande@japansk-spetsklubb.se 

_______________________________________________

Vice Ordförande

Ulla-Britt Gylefors

_______________________________________________

Sekreterare / Ledamot

Monica Petersson

sekreterare@japansk-spetsklubb.se 

_______________________________________________

Ledamot

Denise Hennerdal

_______________________________________________

Ledamot

Barbro Torseld

_______________________________________________

Suppleanter

1. Cecilia Hellman

2. Anneli Ås

_______________________________________________

Revisorer

Jonas Öhrn & Eva Andersson

_______________________________________________

Revisorssuppleant

1. Björn Siljeström
2. Annelie Jönsson

_______________________________________________
Valberedning
Marie Lerklev (Sammankallande)

_______________________________________________

Kassör (utanför styrelsen)

Monika Ekman

kassor@japansk-spetsklubb.se