Vårt arbete

Japansk Spetsklubb har ett antal uppdrag att utföra varje år. Detta utförs av styrelsen och kommittéer. Årets uppdrag bestäms av årsmötet - det är alltså våra medlemmar som styr vad klubben ska göra inom stadgarnas ramar och budget.
VI bjuder in och informerar om våra aktiviteter här.

Vill du vara med och påverka? Hör av dig till valberedningen och gör en insats för rasen!