Styrelsen för Japansk spets klubb

   
Ordförande
Carina Lundgren
Ängsvallen 2  745 96 Enköping
Telefon: 0171-474140

ordforande@japansk-spetsklubb.se


   
Vice Ordförande
Monica Petersson
Falkgatan 10  264 35 Klippan

viceordforande@japansk-spetsklubb.se

Sekreterare 
Ulla-Britt Gylefors
Sandtorp 40, Granlunden
15196 Enhörna
tel: 070-581 83 76

sekreterare@japansk-spetsklubb.se

Ledamot
Bodil Åslund Röst
Sunnanå Grims 42B
840 80 Lillhärdal
Telefon: 070-2596969

hanhundslista@japansk-spetsklubb.se

 
Ledamot
Maria Lerklev
Ringserödsvägen 6
472 95 Varekil
tel: 076-579 65 91
 
Suppleant
Julia Walderstedt
Tomtevägen 2B
44135 Alingsås
Suppleant
Heidi Hallerström
Kyrkogatan 13
467 30 Grästorp
tel: 070-527 15 33
Kassör  (utanför styrelsen)
Monika Ekman
Svanstigen 9
186 91 Vallentuna
070-726331

kassor@japansk-spetsklubb.se

 
Revisor
Jonas Öhrn
Sjunnerups Gård
243 93 Höör
jonas@bemoulli.se
 
Annelie

Suppleant Irene Jonsson

Valberedning 

Petra Fröberg Bäck (Sammankallande)
Helene Mindehlson
Marie Ahlström

 

 
 
 

Kontakta oss