Styrelsen för Japansk spets klubb

   
Ordförande
Carina Lundgren
Ängsvallen 2  745 96 Enköping
Telefon: 0171-474140

ordforande@japansk-spetsklubb.se


   
Vice Ordförande
Maria Lerklev
Ringserödsvägen 6
472 95 Varekil
tel: 076-579 65 91

viceordforande@japansk-spetsklubb.se

Sekreterare 
Ulla-Britt Gylefors
Sandtorp 40, Granlunden
15196 Enhörna
tel: 070-581 83 76

sekreterare@japansk-spetsklubb.se

 
Suppleant
Katarina Lenander 
Börsgärde 207
44495 Ödsmål
0706973451
Suppleant

Mikael Thieme

Kassör  (utanför styrelsen)
Monika Ekman
Svanstigen 9
186 91 Vallentuna
070-726331

kassor@japansk-spetsklubb.se

 
Revisor
1.Jonas Öhrn
Sjunnerups Gård
243 93 Höör
jonas@bemoulli.se
2.Annelie  Jönsson 

Suppleanter 
Björn Siljeström 
Eva Andersson
 

Valberedning 

Barbro Torseld (Sammankallande)
Helene Werner
Marie Ahlström

 

 
 
 

Kontakta oss