Valphänvisning regler

Valpförmedlingsregler

– För att erhålla valphänvisning erfordras ett betalt medlemskap i Japansk Spets Klubb, JSK.
– Uppfödaren skall följa SKKs grundregler.
– För att få hänvisning förbinder sig uppfödarna att betala uppfödargåva för alla sina sålda valpar i de kullar som anmäls till valpförmedlingen. Uppfödaren sänder själv in en lista på de nya medlemmar som det är inbetalt uppfödargåvan för.
-Även planerade/gjorda parningar kan anmälas till valphänvisaren, samma regler gäller att uppfödargåva skall betalas när valparna är sålda.
– När alla valpar i kullen är sålda, ska detta meddelas valphänvisaren.
– Valpkullar ligger i tre månader sedan tas de bort
– Valphänvisaren är skyldig att upplysa om alla anmälda kullar.
– Japansk Spets Klubb tar inget ansvar för valpar som hänvisas genom valphänvisningen.
– Hänvisningen skall ej ses som någon rekommendation utan endast som en upplysning om var valpar finns.
– Alla som ringer till valphänvisningen skall erhålla skriftligt utdrag av samtliga kullar om så önskas.