Ordförandes ord

17.08.2016 11:46
Nu har det gått några månader av den nya styrelsens mandattid.Vi börjar så smått att bli varma i kläderna och jag som ordförande känner att gänget som jobbar inom klubben är ett lugnt och trevligt gäng.Det tar sin lilla tid innan alla har hittat sin plats och känna sig bekväm i gruppen. Men vi är...