Vill du bli medlem i Japansk Spetsklubben

JSK har nu sin medlemshantering direkt hos Svenska Kennelklubben.

 
 

Helbetalande
280:-

                  
   Familj 
 150:-

                        
 Uppfödargåva
150:-  
  
            

 

Adressändring